Vasilisa Berzhanskaya

Василиса Бержанская

Opera singer, mezzo-soprano